warsztaty i szkolenia dla biznesu

Potrzebujesz czegoś więcej
niż burza mózgów

Skuteczne szukanie rozwiązań nie polega na przerzucaniu się pomysłami tak długo, aż uznamy, że któryś wygląda na przyzwoity i możemy przystąpić do jego wdrażania.

Choć wciąż tak to wygląda w wielu firmach.

Bardzo łatwo jest się pogubić, jeśli nie zna się właściwej drogi.

Co najczęściej przeszkadza w rozwiązywaniu problemów w miejscu pracy?

  • Za szybko chcemy przejść do działania.
  • Nie poświęcamy czasu na analizę tego, co już wiemy, a czego wciąż nie.
  • Nie definiujemy problemu wystarczająco precyzyjnie. 
  • Działamy zawsze w ten sam, sztywny sposób (bo tak to się „u nas” robi). 
  • Boimy się pomyłek i krytyki ze strony współpracowników i/lub przełożonych.
  • Nie wyciągamy wniosków z naszych prób i błędów.
Co najczęściej przeszkadza w rozwiązywaniu problemów w miejscu pracy?

Dobra wiadomość jest taka, że możesz nauczyć się skutecznej metody dochodzenia do odpowiednich rozwiązań. Takiej, która pozwoli Ci efektywnie radzić sobie z dotychczasowymi przeszkodami i pozytywnie wpływać na pracę Twoją i całego zespołu.

Jak precyzyjniej definiować problemy, generować lepsze pomysły
i podejmować trafniejsze decyzje? Wystarczy zostać Solversem!
proces solversi

ASK = pytaj & eksploruj
Co już wiemy, a czego nie? Kogo słyszymy, a kto jeszcze powinien zostać usłyszany? Zbierz jak najwięcej informacji!

HEAT = definiuj & precyzuj
Jak dokładnie brzmi problem? Czy rzeczywiście wszyscy rozumiemy go tak samo? Doprecyzuj, do czego dążycie!

EXPAND = pomysły & zmiany
Co jeszcze mogę wymyślić? Jak to usprawnić? Jakie mam pytania i koncepcje? Twórz i buduj na  pomysłach innych!

ANSWER = odpowiadaj & słuchaj
Co teraz robimy? Jak zbierzemy feedback? Jak wybrać najlepsze rozwiązanie? Przyjrzyj się wszystkim opcjom!

DECIDE = wspieraj & ucz się
Od czego zacząć wdrażanie? Jak będziemy wyciągać wnioski?
Działaj i rozwijaj!

twórcze rozwiązywanie problemów proces

Kreatywne myślenie musi łączyć się z tym krytycznym

Kreatywne myślenie musi łączyć się z tym krytycznym

Nawet tysiąc idei nie pomoże, jeśli nie będziemy wiedzieć, jaki problem rozwiązujemy (i czy tak samo go rozumiemy) oraz jak wybrać właściwe pomysły do wdrożenia.

Ważna jest także świadomość przeszkadzających nam nawyków myślenia
i uważna otwartość na inne perspektywy. Połączenie kreatywnego myślenia z krytycznym pozwala nie stracić z oczu celu,
którym jest odpowiedź na zadane na początku (i nie tylko) pytania.

Kluczowe kompetencje to pewna inwestycja

Dlatego wierzymy, że każdy Solvers powinien rozwijać w sobie takie elementy, jak:

kooperacja

Praca w zespole umożliwia wykorzystanie różnorodnych perspektyw, umiejętności i doświadczeń do skutecznego rozwiązywania problemów. To nie tylko zdolność współdziałania z innymi osobami w celu osiągnięcia wspólnych celów, ale też umiejętność efektywnej komunikacji i wymiany wiedzy z innymi członkami zespołu oraz przyjęcia różnych perspektyw.  

otwartosc

Czyli umiejętność przyjmowania różnorodnych perspektyw, pomysłów i informacji oraz gotowość do eksploracji nowych koncepcji i pomysłów. Osoby posiadające tę kompetencję są elastyczne i niezależne w myśleniu, gotowe do przyjmowania zmian i adaptacji do nowych sytuacji.

uwaznosc

To umiejętność bycia obecnym i skoncentrowanym na teraźniejszości bez rozpraszania uwagi, co jest niezwykle przydatne w koncentracji na problemie. Dzięki niej można lepiej zrozumieć jego istotę i kontekst. Sprzyja również rozważeniu różnych perspektyw i podejść do problemu, ponieważ osoby uważne są bardziej skłonne do słuchania innych i rozważania różnych opcji rozwiązania.

odwaga

Jako kompetencja pozwala kwestionować istniejące rozwiązania i status quo, a także stawiać czoła problemom, które wymagają zmiany lub innowacji. Umożliwia też działanie pomimo niepewności i gotowość do podejmowania ryzyka w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań.

ciekawosc

Jest niezwykle przydatna w twórczym rozwiązywaniu problemów, ponieważ stymuluje eksplorację, badanie, zdobywanie wiedzy i poszukiwanie nowych perspektyw. To umiejętność zadawania pytań, poszukiwania informacji i eksplorowania nowych dziedzin, a także dążenie do poszerzania swojej wiedzy i rozumienia świata wokół siebie.

sprawczosc

Pod tą kompetencją kryje się przede wszystkim zdolność do efektywnego działania, podejmowania decyzji i przekuwania pomysłów w konkretne kroki. Niezwykle przydaje się to w twórczym rozwiązywaniu problemów, ponieważ podejmowanie inicjatywy i konsekwentne działanie zwiększa jego skuteczność. Sprawczość wyraża się też w kreatywnym podejściu – w gotowości, by eksperymentować i szukać mniej oczywistych odpowiedzi na postawione pytania.

I tak, wiemy, że może pojawić się opór!

creative problem solving

„Ale to wygląda na bardzo czasochłonny proces…”
Szukanie alternatyw do przypadkowych pomysłów, które nie zadziałały, także zabiera czas. Zdecydowanie szybciej podejmuje się trafniejsze decyzje, jeśli wiemy, co dokładnie chcemy osiągnąć i jak krok po kroku dojść do odpowiednich rozwiązań. Co ważne, wcale nie jest tak, że za każdym razem trzeba przechodzić przez cały proces. Czasem nawet porządnie zrobiona analiza czy przemyślana definicja problemu pozwala nam spojrzeć na problem z nowej perspektywy i ułatwić znalezienie odpowiedzi na nasze wyzwanie. 

creative problem solving

„Do tej pory jakoś burza mózgów nam wystarczała!”
I zawsze byliście zadowoleni z efektów? Według nas ograniczanie się do spontanicznej burzy mózgów grozi utratą wielu dobrych rozwiązań. To trochę tak, jakby pan złota rączka jeździł na zlecenia wyposażony wyłącznie w młotek. Część rzeczy pewnie uda mu się naprawić… ale ze skrzynką pełną narzędzi pewnie zdziałałby więcej. I tym dokładnie jest Solversowe twórcze rozwiązywanie problemów. Dzięki niemu zyskujesz walizkę pełną narzędzi do działania, z którą odnajdziesz się w każdej zawodowej sytuacji.

creative problem solving

„Problemów trzeba się pozbywać, a nie się na nich skupiać”
A wiesz, że najszybciej rozwijające się firmy wręcz kochają problemy? Ale definiują je inaczej – jako chęć zmiany z punktu A (jak jest teraz) do punktu B (jak chcemy, aby było za jakiś czas). Twórcze rozwiązywanie problemów jest metakompetencją XXI wieku, bo uczy jednocześnie: działania oraz m.in. myślenia kreatywnego i krytycznego, myślenia pytaniami, efektywnej współpracy w zespole oraz lepszej świadomości własnych emocji i nawyków poznawczych. Solversi zawsze odnajdą się na rynku pracy!

W jakich sytuacjach przyda się Solversowe Twórcze Rozwiązywanie Problemów?

Uwaga – nie jesteśmy od wszystkiego! Rozwiązujemy te problemy, na które rzeczywiście możemy mieć wpływ w miejscu pracy.
A to przykłady z już przeprowadzonych warsztatów:

Wyzwanie
X to średniej wielkości firma IT, specjalizująca się w dostarczaniu oprogramowania dla biznesu. Mimo że odnosiła sukcesy na rynku, zauważono spadek liczby zarówno nowych klientów, jak i zgłoszeń od tych obecnych. Był to na tyle alarmujący sygnał, że postanowiono zareagować i skorzystać ze szkolenia twórczego rozwiązywania problemów. Celem było znalezienie sposobów na odzyskanie klientów i poprawę jakości ich obsługi

Przebieg współpracy

Po analizie sytuacji i zdefiniowaniu właściwego problemu, okazało się, że klienci narzekali na długi czas oczekiwania na reakcję firmy oraz brak odpowiedniej komunikacji, co odbierane było jako przejaw niskiej jakości obsługi i powodowało utratę zleceń.

W trakcie szkolenia koncentrowaliśmy się na tym, by firma wypracowała twórczą kulturę organizacyjną, w której pracownicy byliby zachęcani do dzielenia się pomysłami i eksperymentowania z nowymi rozwiązaniami. Już podczas pracy okazało się, że procesy decyzyjne w firmie były zbyt sztywne i biurokratyczne. Utrudniało to szybką i elastyczną reakcję na unikalne problemy klientów. 

Efekt

Wypracowanie pomysłów na małe zmiany już w pierwszym miesiącu pozwoliło szybciej reagować na zgłoszenia i elastycznie dopasowywać rozwiązania do potrzeb klientów. Nie tylko znacząco usprawniło to ich pracę, ale też wpłynęło na poziom ich satysfakcji z usług i większą chęć kontynuowania współpracy. 

 

Wyzwanie
Y to duża firma zajmująca się sprzedażą nieruchomości, która mocno koncentrowała się na wyzwaniach związanych z konkurencją i oczekiwaniami coraz bardziej wymagających odbiorców. Postanowiono zastosować szkolenia z twórczego rozwiązywania problemów, aby podjąć innowacyjne działania i poprawić obsługę klienta tak, by wreszcie zacząć wyróżniać się na rynku. 

Przebieg współpracy

Jak okazało się w trakcie szkolenia, koncentracja na działaniach konkurencji mocno skupiała uwagę pracowników na ich powielaniu, odbierając możliwość pokazania własnych zasobów. To odkrycie było punktem zwrotnym. Od momentu, kiedy pracownicy firmy przyjęli inną perspektywę, czyli skupili się na tym, co oni sami mają dobrego do zaproponowania klientom, niezależnie od tego, co robi konkurencja, uwolnili moc twórczych rozwiązań.

Skupiono się m.in. na innowacyjnych prezentacjach nieruchomości, wykorzystujących wirtualną (VR) i rozszerzoną rzeczywistość (AR), wizualizacje zmian, aplikacje do planowania przestrzennego, wspólne projekty artystyczne z lokalnymi twórcami i rozwój platform społecznościowych, jako przestrzeni do kontaktu z potencjalnymi klientami. 

Efekt
Wszystko to, już w ciągu pierwszych 3 miesięcy, pozwoliło zwiększyć zainteresowanie klientów ofertą i przyniosło realny wzrost podpisanych umów.

Wyzwanie
Firma Z to renomowany producent opakowań, który w obliczu rosnącej troski społecznej o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój stanął przed wyzwaniem dostarczenia bardziej ekologicznych alternatyw swoim klientom. Klienci coraz częściej oczekiwali rozwiązań bezpieczniejszych dla przyrody, a jednocześnie spełniających wymagania w zakresie trwałości i estetyki. Firma Z miała jednak wiele trudności z wypracowaniem nowych pomysłów. 

Przebieg współpracy

Już na samym początku szkolenia z twórczego rozwiązywania problemów udało się zdefiniować główną blokadę stojącą na drodze. Okazało się, że tym zespołem kieruje lider o bardzo silnej i wpływającej na pracowników postawie. Panowało niewypowiedziane przekonanie, że jeśli wymyśli on jakieś rozwiązanie, to ono właśnie musi zostać wybrane do dalszego wdrażania, co działało blokująco na resztę uczestników spotkań. 

Po zauważeniu tych relacji, odpowiednie zastosowanie metod twórczego działania, m.in. wprowadzanie większej ilości ćwiczeń indywidualnych i propozycji generowanych anonimowo, pozwoliło wszystkim członkom zespołu zaangażować się w równej mierze. Wpłynęło to nie tylko na ilość, ale i na jakość oraz innowacyjność rozwiązań. 

Efekt

Wypracowano pomysły zarówno na nowy materiał ekologiczny, jak i sposoby na zwiększenie zainteresowania klientów. A zmiana klimatu panującego w firmie na bardziej przyjazny i bezpieczny wpłynęła na zwiększenie zadowolenia pracowników z pracy, dzięki czemu zmniejszyła się ich rotacja, a zwiększyła ilość proponowanych przez nich pomysłów.

Wyzwanie
Właścicielka małej restauracji zauważyła, że marnowane są duże ilości jedzenia, co z jednej strony generowało nadmiar odpadów, a z drugiej prowadziło do strat finansowych. Zorganizowała więc warsztat dla zespołu, w którym uczestniczyli wszyscy pracownicy – kucharze, pomocnicy, kelnerzy i ona. 

Przebieg współpracy
Szukając innego rozwiązania niż tylko ograniczenie zakupu żywności, w efekcie pracy twórczej bazującej na rozwinięciu aktualnych rozwiązań, zaproponowano stworzenie nowego menu, w którym wykorzystywane byłyby te same składniki do różnych dań. Miało to uprościć proces zakupowy, ułatwić planowanie wykorzystania produktów i umożliwić wykorzystanie większości z nich w różnych potrawach. 

Efekt
W pierwszym tygodniu od wprowadzeniu tej zmiany, ilość odpadów zmniejszyła się o około 40%, a w kolejnych nowe rozwiązanie przynosiło jeszcze lepsze efekty. A wszystko dzięki temu, że coraz lepiej monitorowano ilość marnowanej żywności, zapotrzebowanie na produkty i ich finalne wykorzystanie.

Dzięki tym zmianom, restauracja znacznie zredukowała marnotrawstwo żywności, co przyczyniło się do oszczędności finansowych i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Daniem liderki projektu:

W moim kilkuosobowym zespole, do tej pory pracując nad rozwiązaniem jakiegoś problemu lub wymyśleniem nowego rozwiązania czy usługi, stosowałyśmy techniki kreatywne, które pozwalały nam wymyślić jedno dobre rozwiązanie. Po warsztacie z twórczego rozwiązywania problemów nauczyłyśmy się, że można inaczej do tego podejść, że koncentracja na wymyśleniu jednego, tego najlepszego rozwiązania jest bardzo wymagająca, stresująca i może też zablokować nas na inne rozwiązania. 

Patrzymy bardzo wąsko, nie widzimy innych perspektyw, nie zadajemy sobie krytycznych pytań. Warsztat pokazał nam, żeby nie spieszyć się z wyborem rozwiązania, że nawet kiedy mamy już pomysł na rozwiązanie, to zatrzymać się, poobracać to rozwiązanie w różne strony, popatrzeć z różnych perspektyw (np. z punktu widzenia klienta), i zadawać sobie pytania – np. a co by było gdyby… To naprawdę otworzyło nam oczy i pokazało, jak można działać inaczej, skuteczniej, wolniej, a jednocześnie mieć lepsze rozwiązania. Teraz, zamiast natychmiast decydować się na pierwsze rozwiązanie, na które uda nam się wpaść, generujemy różne alternatywy i dopiero potem wybieramy. Efekt końcowy jest często wypadkową różnych pomysłów i koncepcji, które mieliśmy możliwość wypracować.    

A to 5 pytań, które możesz teraz sobie zadawać…

W Solversowym twórczym rozwiązywaniu problemów skupiamy się na wyzwaniach związanych z pracą, biznesem czy organizacjami. Nie rozwiązujemy problemów związanych ze zdrowiem, psychiką, rodziną czy relacjami – to zostawiamy lekarzom, coachom i psychoterapeutom.

W dużym skrócie! Design Thinking świetnie nadaje się do tworzenia nowych produktów i usług. Solversowe twórcze rozwiązywanie problemów zajmuje się także innymi wyzwaniami. W tej pierwszej metodzie masz do czynienia z procesem (w wielu miejscach podobnym do naszego), który – żeby osiągnąć oczekiwany rezultat – musisz przejść krok po kroku, od początku do końca. I raczej nie ma dróg na skróty. Z kolei Solversowe twórcze rozwiązywanie problemów pozwala czasem znaleźć odpowiedź na dobrze postawione pytanie już na etapie analizy sytuacji. Co więcej – już nawet mała zmiana w dotychczasowych nawykach może przynieść wielopłaszczyznową rewolucję!

Przez problemy rozumiemy nie tylko sprawy, które nam doskwierają, z którymi się mierzymy jako czymś negatywnym. Możemy na nie patrzeć także w znaczeniu pozytywnym (np. dana sytuacja jest OK, a chcemy, aby było jeszcze lepiej i  zastanawiamy się, jak to zrobić). To może być także wyzwanie lub zagadnienie, z którym się mierzysz indywidualnie lub w zespole. Albo coś, co wymaga po prostu głębszego zrozumienia, zdefiniowania, doprecyzowania, poszerzenia punktu widzenia. Traktujemy problem jako punkt wyjścia, a nie jako przeszkodę!

Oczywiście! Wiemy, że nabyte umiejętności przydadzą się i juniorom, i osobom na najwyższych szczeblach w organizacji. I to niezależnie od działu. Na pewno też zmieni na lepsze pracę przedsiębiorców – nawet jeśli na co dzień pracują bez wsparcia zespołu. Twórcze rozwiązywanie problemów przydaje się w biznesie na każdym stanowisku i jest naprawdę przyszłościowe!

Kursy i warsztaty, które znamy rozwijają Solversowe umiejętności punktowo. Gdzieś możesz nauczyć się kreatywnego myślenia, gdzieś indziej narzędzi, jeszcze inne stawiają na rozwój konkretnych kompetencji. Nam zależało na kompleksowym programie, który łączy najważniejsze elementy i uzupełnia je wiedzą o mózgu. Taki kompletny kurs jest dostępny tylko u nas. rozwiązanie. Po warsztacie z twórczego rozwiązywania problemów nauczyłyśmy się, że można inaczej do tego podejść, że koncentracja na wymyśleniu jednego, tego najlepszego rozwiązania jest bardzo wymagająca, stresująca i może też zablokować nas na inne rozwiązania.   

To jak, przekonałyśmy Cię? 

INDYWIDUALNY KURS ONLINE

Skorzystaj z procesu online, który nauczy Cię twórczego podejścia do zawodowych wyzwań!

warsztaty i szkolenia dla firm

WARSZTATY DLA FIRM

Zaproś nas do swojego miejsca pracy, a pokażemy Ci, jak działa twórcze rozwiązywanie problemów.

Odbierz prezent:
Narzędziownik pełen konkretnych metod na pomysły i rozwiązania!

Przy okazji zapiszesz się na nasz newsletter. Co sobotę lądujemy w Twojej skrzynce z praktycznymi narzędziami, kreatywnymi inspiracjami, poszerzaniem perspektywy i aktualnościami z Solversowego świata! 
Konkretnie, praktycznie, „samo gęste” 🙂 Psssst! A niedługo newsletterowicze dostaną dostęp do rosnącej bazy wszystkich dotychczasowych inspiracji. 

Kreatywne myślenie